Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden “The Bartender” – Mobiele Cocktailbar op Locatie

1. Definities 1.1 “The Bartender” verwijst naar de mobiele cocktailbar op locatie, inclusief bartender, geleverd door The Bartender, hierna aangeduid als “Wij”, “Ons” of “Onze”. 1.2 “Klant” verwijst naar de persoon, organisatie of entiteit die onze diensten heeft geboekt en gecontracteerd. 1.3 “Evenement” verwijst naar de gelegenheid waarvoor de mobiele cocktailbar op locatie wordt geboekt.

2. Reserveringen en Betalingen 2.1 Een reservering voor “The Bartender” kan worden gemaakt via ons online boekingssysteem, e-mail of telefonisch. De reservering wordt bevestigd zodra de Klant onze bevestiging heeft ontvangen. 2.2 Een aanbetaling van 50% van het totale factuurbedrag is vereist om de reservering definitief te maken. Het resterende bedrag dient te worden voldaan na het evenement of volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden. 2.3 Betalingen kunnen worden gedaan via bankoverschrijving.

3. Diensten 3.1 “The Bartender” omvat een mobiele cocktailbar, bartendingapparatuur, ingrediënten, bartenders en alle benodigdheden voor de bereiding van cocktails op locatie tijdens het Evenement. 3.2 De Klant dient te zorgen voor een geschikte locatie, tafels, stoelen en indien nodig elektriciteitsvoorziening voor “The Bartender”. 3.3 Onze bartenders zullen professioneel en verantwoordelijk handelen tijdens het evenement, waarbij zij zich houden aan de wettelijke leeftijdsbeperkingen en alcoholbeleidsmaatregelen.

4. Annulering en Wijzigingen 4.1 Annuleringen dienen schriftelijk te worden ingediend. Bij annulering worden de volgende vergoedingen in rekening gebracht:

  • Meer dan 5 dagen voor het evenement: 10% annuleringskosten
  • 2 dagen of minder voor het evenement: 25% annuleringskosten 4.2.

 

5. Aansprakelijkheid 5.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, letsel of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van onze diensten tijdens het evenement. 5.2 De Klant is verantwoordelijk voor eventuele schade aan onze apparatuur of eigendommen die wordt veroorzaakt door deelnemers aan het evenement. De Klant stemt ermee in om eventuele reparatie- of vervangingskosten te vergoeden.

6. Overmacht 6.1 In geval van overmacht, waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, stakingen, brand, oorlog of andere onvoorziene omstandigheden, zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-uitvoering van onze verplichtingen.

7. Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting 7.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het recht van Nederland. 

Door gebruik te maken van de diensten van “The Bartender” stemt de Klant in met en aanvaardt hij deze Algemene Voorwaarden.